Detaily autora

Hubatka, František, KOLEJ CONSULT & Servis spol. s.r.o., Křenová 131/35, 602 00 Brno

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
    NÁVRH VYMEZENÍ OTTNANGSKÝCH ŠTĚRKŮ V LOKALITĚ OBORAJUNÁCKÁ LOUKA (ÚDOLÍ SVRATKY, SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA) NA ZÁKLADĚ GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ
    Abstrakt  PDF