Detaily autora

Kryštofová, Eva

  • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
    Abstrakt  PDF
  • Vol 25, No 1-2 (2018) - Aplikovaná geologie
    MOBILIZACE CHEMICKÝCH SLOŽEK STRUSKOVÉ DEPONIE V NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACI RUDICKÉ PROPADÁNÍ
    Abstrakt  PDF  HTML