Detaily autora

Geršlová, Eva, Ústav geologických věd, PřF, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
    VYUŽITÍ TERÉNNÍHO RENTGENOFLUORESCENČNÍHO SPEKTROMETRU PRO ANALÝZU ORGANOMINERÁLNÍCH MATRICÍ
    Abstrakt  PDF