Detaily autora

Franců, Eva

  • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
    VÝZKUM HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI V ROCE 2000
    Abstrakt  PDF
  • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
    VÝVOJ MYLONITIZACE VÁPENCŮ A KONTRASTNÍ VARISKÁ DEFORMACE TEKTONICKÝCH DOMÉN JIHOZÁPADNÍHO BRUNOVISTULIKA
    Abstrakt  PDF