Detaily autora

Kopa, Dušan

  • Vol 10 (2003) - Krystalinikum
    NOVÁ LOKALITA PÁSKOVANÝCH ŽELEZNÝCH RUD V RULÁCH DESENSKÉ SKUPINY SILEZIKA
    Abstrakt  PDF
  • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
    Skarnoidová hornina z Obřich skal v Hrubém Jeseníku
    Abstrakt