Detaily autora

Buriánek, David

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Kenozoikum
  CHEMICKÉ SLOŽENÍ A MIKROPALEONTOLOGIE BADENSKÝCH ŘASOVÝCH PÍSČITÝCH VÁPENCŮ A VÁPNITÝCH PÍSKOVCŮ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Mezozoikum
  ULTRABAZICKÉ HORNINY TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE V ZÁPADNÍ ČÁSTI SLEZSKÉ JEDNOTKY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Paleozoikum
  SROVNÁNÍ SUBVULKANICKÝCH ŽIL V BRNĚNSKÉM MASIVU A BOSKOVICKÉ BRÁZDĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  CHLORITICKÝ HORNBLENDIT S OLIVÍNEM A SPINELEM Z LOUKOVIC U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC (MOLDANUBIKUM, ZÁPADNÍ MORAVA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Krystalinikum
  NOVÝ VÝSKYT SKARNU V GFÖHLSKÉ JEDNOTCE U VEVČIC U JEVIŠOVIC: MINERÁLNÍ ASOCIACE SKARNU A KONTAMINOVANÝCH AMFIBOLICKÝCH PEGMATITŮ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  VÝVOJ PŮD NA OPUŠTĚNÝCH HALDÁCH PO TĚŽBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA HAVLÍČSKOBRODSKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Krystalinikum
  Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Krystalinikum
  Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Paleozoikum
  Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Krystalinikum
  Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1 : 25 000 Starý Jičín (25-124)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Krystalinikum
  Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
  MODEL LÁTKOVÉ BILANCE TĚŽKÝCH KOVŮ A RADIOGENNÍCH ELEMENTŮ V OBLASTI MALÝCH POVODÍ KOLEM VODNÍ NÁDRŽE VÍR (BÍLÝ POTOK, FRYŠÁVKA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Krystalinikum
  METAMORFNÍ VÝVOJ ŽELEŠICKÉHO AMFIBOLITOVÉHO TĚLESA (BRNĚNSKÝ MASIV)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Krystalinikum
  XENOLITY MRAMORŮ UZAVŘENÉ V TONALITECH BUDISLAVSKÉHO MASIVU (POLIČSKÉ KRYSTALINIKUM)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Krystalinikum
  MRAMORY V METADIORITOVÉ SUBZÓNĚ BRNĚNSKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Krystalinikum
  NÁLEZ KARBONÁTOVÉ HORNINY V LOMU U OMIC (BRNĚNSKÝ MASIV)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masívu u Želešic (jižní Morava)
  Abstrakt
 • Vol 25, No 1-2 (2018) - Aplikovaná geologie
  MOBILIZACE CHEMICKÝCH SLOŽEK STRUSKOVÉ DEPONIE V NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACI RUDICKÉ PROPADÁNÍ
  Abstrakt  PDF  HTML