Detaily autora

Richterová, Dana

  • Vol 10 (2003) - Mesozoikum-terciér
    MIKROMORFOLOGICKÉ STUDIUM KŘEMIČITÝCH DURIKRUST
    Abstrakt  PDF
  • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
    UZAVŘENINY ANHYDRITU A BARYTU V JURSKÝCH GEODÁCH Z MORAVY A JEJICH GENETICKÝ VÝZNAM
    Abstrakt  PDF