Detaily autora

Všianský, Dalibor, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
    KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE
    Abstrakt  PDF
  • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
    VYUŽITELNOST KOLORIMETRIE PŘI STUDIU HORNIN – NA PŘÍKLADU VÁPENCŮ VE VELKOLOMU MOKRÁ
    Abstrakt  PDF