Detaily autora

Fojt, Bohuslav

 • Vol 11 (2004) - Krystalinikum
  STARÉ DŮLNÍ PRÁCE V ÚDOLÍ JAVORNÉ (HRUBÝ JESENÍK)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Krystalinikum
  NOVÁ LOKALITA PÁSKOVANÝCH ŽELEZNÝCH RUD V RULÁCH DESENSKÉ SKUPINY SILEZIKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
  ŽELEZITÉ PÍSKOVCE V NEOGENNÍCH SEDIMENTECH ŠIRŠÍHO OKOLÍ MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE Z VRTU JANOVICE-9
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečistí Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Skarnoidová hornina z Obřich skal v Hrubém Jeseníku
  Abstrakt
 • Vol 24, No 1-2 (2017) - Krystalinikum
  Mineralogie krupníkového tělesa v Medvědím dole u Koutů nad Desnou v Jeseníkách
  Abstrakt  PDF  HTML