Detaily autora

Přichystal, Antonín

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  NOVÉ POZNATKY O NEOVULKANITU V POHOŘI U ODER (OKRES NOVÝ JIČÍN)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
  CHEMICKÉ SLOŽENÍ TURMALÍNU Z HYDROTERMÁLNĚ ALTEROVANÝCH VULKANITŮ U OBCE HLÁSNICE V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Kenozoikum
  NOVÝ VÝSKYT MENILITOVÉHO SOUVRSTVÍ U DŘEVOHOSTIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Krystalinikum
  Brněnský křemenný val
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Petroarcheologie ostatní kamenné industrie z lokality Tell Arbid Abyad, severní Mezopotámie (Sýrie)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
  PRVNÍ NÁLEZ ŽÍLY LAMPROFYRU NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  MODÁLNÍ SLOŽENÍ A GAMASPEKTROMETRIE PSAMITŮ MORAVICKÉHO SOUVRSTVÍ: DŮSLEDKY PRO PROVENIENČNÍ STUDIE SEDIMENTŮ KULMSKÉ FACIE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Krystalinikum
  VÝSLEDKY GAMA-SPEKTROMETRICKÉHO STUDIA KRYSTALINIKA HORNOMORAVSKÉHO ÚVALU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  DEVONSKÉ POLŠTÁŘOVÉ LÁVY Z JIŽNÍ ČÁSTI VRBENSKÉ SKUPINY (SILEZIKUM)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Kvartér
  TĚŽKÉ MINERÁLY VE WÜRMSKÝCH SEDIMENTECH JESKYNĚ KŮLNA, MORAVSKÝ KRAS
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  UZAVŘENINY ANHYDRITU A BARYTU V JURSKÝCH GEODÁCH Z MORAVY A JEJICH GENETICKÝ VÝZNAM
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečistí Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Kalium – argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv)
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
  Abstrakt