Detaily autora

Langrová, Anna

  • Vol 10 (2003) - Mesozoikum-terciér
    SKALNÍ KŮRY A POVLAKOVÉ MINERÁLY PÍSKOVCŮ MAGURSKÉHO FLYŠE NA VSETÍNSKU
    Abstrakt  PDF