Detaily autora

Tomica, Aleš, Česká speleologická společnost, ZO 7-03 „Javoříčko“

  • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
    GEOFYZIKÁLNÍ MAPOVÁNÍ KRASOVÝCH STRUKTUR METODOU MULTIELEKTRODOVÉHO ODPOROVÉHO PROFILOVÁNÍ: JESKYNĚ ZA HÁJOVNOU, JAVOŘÍČSKÝ KRAS
    Abstrakt  PDF