Detaily autora

Hladilová, Šárka

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Kenozoikum
  MIOCENE BRACHIOPODS FROM THE ŽIDLOCHOVICE LOCALITY, CZECH REPUBLIC
  Abstrakt  PDF (English)
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  SEDIMENTY KARPATU A SPODNÍHO BADENU NA ULICI KOPEČNÁ V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Mesozoikum-terciér
  NÁLEZY BADENSKÝCH FOSÍLIÍ V JESKYNI SVÁŽNÁ STUDNA, MORAVSKÝ KRAS – DŮSLEDKY PRO SPELEOGENEZI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
  NOVÉ VÝSLEDKY STUDIA SPODNOBADENSKÝCH SEDIMENTŮ A FOSILIÍ Z NĚKTERÝCH VRTŮ V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI JIŽNĚ OD BRNA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdaléniénských lokalit v Moravském krasu
  Abstrakt
 • Vol 25, No 1-2 (2018) - Kenozoikum
  NOVÉ POZNATKY O MIOCENNÍ PALEONTOLOGICKÉ LOKALITĚ TALIÁNSKÁ SKÁLA U KELČIC (KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA)
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 26, No 1-2 (2019) - Kenozoikum
  Záznam post-paleozoického geologického vývoje uchovaný v reliktech miocénu v Brně – Líšni
  Abstrakt  HTML  PDF