Vol 24, No 1-2 (2017)

Sestavili:

Marek Slobodník, David Buriánek, Helena Gilíková, Martin Ivanov, Zdeněk Losos, Pavla Tomanová Petrová a Martin Knížek

Redakční posouzení, recenzenti:

Mgr. Vít Baldík; RNDr. Eva Břízová, CSc.; Mgr. Michal Francírek; doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.; Mgr. Josef Havíř, Dr.; RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.; doc. RNDr. Jaroslav Kadlec Dr.; prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.; RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D.; Mgr. Lukáš Mareček; RNDr. Vladimír Nehybka; RNDr. Jiří Otava, CSc.; RNDr. Miloš René, CSc.; Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.; RNDr. Zuzana Skácelová; RNDr. Ladislav Slavík, CSc.; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.; RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc.; Mgr. Jan Vít, Dr.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Pavel Pracný

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • RNDr. Karel Martyčák – www.mikroskopy-prodej.cz
  • NIKON spol. s r. o.


Toto číslo vychází 20. 12. 2017

     

Obsah

Kenozoikum

Lucie Dostalíková, Hana Valentíková, Slavomír Nehyba
HTML
Martin Hanáček
HTML
Jan Lenart
HTML
Marie Otáhalová, Rostislav Melichar
HTML
Marko Skoršepa, Rostislav Melichar
HTML

Paleozoikum

Vojtěch Cígler, Tomáš Kumpan
HTML

Krystalinikum

Michal Uhlíř, Rostislav Melichar
HTML
Jiří Zimák
HTML
Jiří Zimák, Bohuslav Fojt, Zuzana Juránková
HTML

Aplikovaná geologie

Josef Havíř
HTML
Jan Sedláček, Ondřej Kielar, Daniel Šimíček, Veronika Kapustová
HTML
Jiří Zimák
HTML
Jiří Zimák
HTML