Vol 22, No 1-2 (2015)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

RNDr. Miroslav Bubík, CSc.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; Mgr. Petr Gadas, Ph.D.; RNDr. Pavel Hanžl, Dr.; Mgr. Josef Havíř, Dr.; RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.; RNDr. Marta Chlupáčová, CSc.; RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D.; Mgr. Hana Krumlová, Ph.D.; RNDr. Karel Malý, Ph.D.; Ing. Dalibor Matýsek, Dr.; Mgr. Jan Petřík; Mgr. Pavel Pracný; Mgr. Adam Říčka, Ph.D.; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.; doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.; doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Irena Sedláčková, Pavel Pracný

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Nadace Českého literárního fondu
  • Českomoravský štěrk, a. s.
  • Česká geologická společnost
  • Slovenská geologická spoločnosť

Toto číslo vychází 14. 10. 2015

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček, Antonín Přichystal, Tomáš Lehotský, Tamara Koštuříková, Jiří Jakubál

Mezozoikum

Dušan Plašienka

Paleozoikum

Aleš Novotný, Renata Čopjaková
Jiří Zimák

Krystalinikum

Lukáš Mareček, Rostislav Melichar

Aplikovaná geologie

Alexandra Brádlová, Martin Ivanov, David Buriánek
Markéta Camfrlová, Karel Vybíhal, Jiří Faimon
Kristýna Dalajková, Jiří Zimák, Jindřich Štelcl, Dalibor Všianský
Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček
Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
Jana Pazdírková, Jan Zedník, Ivan Prachař, Hana Krumlová, Pavel Zacherle
Vít Růžička
Petr Špaček, Vít Ambrož
Martin Šrámek, Tomáš Kuchovský
Jiří Zimák