Informace pro autory

Časopis publikuje základní dobře zpracované a diskutované originální výsledky výzkumu.