Obsahy přirozených radioaktivních prvků (K, U, Th) v půdách na mapovém listu 24-22 Olomouc – vztah mezi radioaktivitou půdy a matečné horniny

Jiří Zimák

Abstrakt

The paper deals with natural radioactivity of soils on the map sheet 24-22 Olomouc and compares contents of natural radioactive elements in soils and in their parent rocks (soilforming substrates). Three main types of parent rocks can be distinguished in the studied area: i) siliciclastic flysch sediments of the Moravo-Silesian Palaeozoic, ii) Quaternary sediments of the river Morava floodplain, iii) Quaternary loesses. Contents of potassium, uranium and thorium were measured using a laboratory gamma–ray spectrometer in 1 077 soil samples. It is evident from calculated values of mass activity of 226Ra equivalent (am) that natural radioactivity of the studied soils is low. The average am of soils developed on siliciclastic flysch sediments is 142 Bq.kg-1, 133 Bq.kg-1 on fluvial sediments of the river Morava and 148 Bq.kg-1 on loesses. The average am values calculated for soils developed on siliciclastic flysch sediments and for soils on loesses are almost the same as average am values calculated for their parent rocks. The soils of the river Morava floodplain show higher am values compared to their parent material (sands and pebbles dominate) due to higher uranium and thorium contents.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2019). Obsahy přirozených radioaktivních prvků (K, U, Th) v půdách na mapovém listu 24-22 Olomouc – vztah mezi radioaktivitou půdy a matečné horniny. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 26(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-124

Klíčová slova

ssoils, limestones, Palaeozoic flysch formations, Tertiary marine sediments, fluvial sediments, loess, gamma-spectrometry, dose rate

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beretka, J., Matthew, P. J. (1985). Natural radioactivity of Australian building materials, industrial wastes and by-products. – Health Physics, 48, 87–95. https://doi.org/10.1097/00004032-198501000-00007

Bigalke, M., Schwab, L., Rehmus, A., Tondo, P., Flisch, M. (2018). Uranium in agricultural soils and drinking water wells on the Swiss Plateau. – Environmental Pollution 233, 943–951. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.09.061

Bína, J., Demek, J. (2012). Z nížin do hor: geomorfologické jednotky České republiky. – Academia Praha. Bouška, V., Jakeš, P., Pačes, T., Pokorný, J. (1980). Geochemie. – Academia Praha.

Břízová, E., Čtyroká, J., Hanžl, P., Hladilová, Š., Hrubeš, M., Novák, Z., Švábenická, L., Zapletal, J. (2000). Geologický vývoj a charakteristika jednotek. – In: Hrubeš, M. (ed.): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. List 24-224 Olomouc, 8–26. Český geologický ústav, Praha.

Eštoková, A., Palaščáková, L. (2013). Study of natural radioactivity of Slovak cements. – Chemical Engineering Transactions, 32, 1675–1680.

Guzmán, E. R., Ríos, M. S., García, J. I., Regil, E. O. (1995). Uranium in phosphate rock and derivates. – Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 189, 2, 301–306. https://doi.org/10.1007/BF02042609

Hauptman, I., Kukal, Z., Pošmourný, K. (2009). Půda v České republice. – Consult Praha.

Liesch, T., Hinrichsen, S., Goldscheider, N. (2015). Uranium in groundwater — Fertilizers versus geogenic sources. – Science of the Total Environment, 536, 981–995. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.05.133

Manová, M., Matolín, M. (1995). Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. – Český geologický ústav, Praha.

Matolín, M., Chlupáčová, M. (1997). Radioaktivní vlastnosti hornin. – In: Kobr, M. et al.: Petrofyzika, 109–126, Vydavatelství Karolinum, Praha.

Němeček, J., Macků, J., Vokoun, J., Vavříček, D., Novák, P. (2001). Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. – Česká zemědělská univerzita, Praha.

Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990). Pedologie a paleopedologie. – Academia, Praha.

Ngachin, M., Garavaglia, M., Giovani, C., Kwato Njock, M. G., Nourreddine, A. (2007). Assessment of natural radioactivity and associated radiation hazards in some Cameroonian building materials. – Radiation Measurements, 42, 61–67. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2006.07.007

Rudnick, R. L., Gao, S. (2003). Vol. 3: The Crust, 3.01– The Composition of the Continental Crust. – In: Holland, H. D., Turekian, K. K. (eds): Treatise on Geochemistry, 1–64. Elsevier-Pergamon, Oxford. http://dx.doi.org/10.1016/b0-08-043751-6/03016-4

Růžička, M., Hrubeš, M., Dvořák, J. (1995): Geologická mapa ČR 1 : 50 000. List 24-22 Olomouc. – Český geologický ústav, Praha.

Selvakumar, R., Ramadoss, G., Menon, M. P., Rajendran, K., Th avamani, P., Naidu, R., Megharaj, M. (2018). Challenges and complexities in remediation of uranium contaminated soils: A review. – Journal of Environmental Radioactivity, 192 (2018), 592–603. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2018.02.018

UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988). Exposures from natural sources of radiation. Report to the General Assembly. – U. N., New York, USA.

Yamazaki, I. M., Geraldo, L. P. (2003). Uranium content in phosphate fertilizers commercially produced in Brazil. – Applied Radiation and Isotopes, 59, 133–136. https://doi.org/10.1016/S0969-8043(03)00159-3

Zimák, J. (2013). Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 157–161.

Zimák, J. (2014). Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 14-41 Šumperk. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 99, 2, 85–94.

Zimák, J. (2015). Vztah mezi přirozenou radioaktivitou hornin a půd na nich vytvořených – základní problém interpretace dat získaných leteckou a terénní gamaspektrometrií. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 22, 1–2, 80–83. https://doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-80

Zimák, J. (2017). Přirozená radioaktivita krystalinika, paleozoických sedimentárních hornin a vybraných kenozoických sedimentů na mapovém listu 24-22 Olomouc. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24, 1–2, 65–68. https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-65

Zörb, Ch., Senbayram, M., Peiter, E. (2014). Potassium in agriculture – Status and perspectives. – Journal of Plant Physiology, 171, 656–669. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2013.08.008

https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-124