Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu

Jiří Zimák

Abstrakt

Serpentinites of the Sobotín amphibolite massif

Bibliografická citace

Zimák, J. (2006). Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5210

Klíčová slova

serpentinites; bulk chemistry; mineralogy; microprobe analysis; Sobotín amphibolite massif