Skarnoidová hornina z Obřich skal v Hrubém Jeseníku

Václav Vávra, Bohuslav Fojt, Dušan Kopa

Abstrakt

Skarn-like rock from Obří skály Rocks in the Jeseníky Mts.

Bibliografická citace

Vávra, V., Fojt, B., & Kopa, D. (2006). Skarnoidová hornina z Obřich skal v Hrubém Jeseníku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5209

Klíčová slova

Silesicum; Keprník Group; mineralogy; chemistry