Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika

David Buriánek

Abstrakt

Alpine veins in amphibolites of the Polička Crystalline Unit

Bibliografická citace

Buriánek, D. (2006). Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5199

Klíčová slova

Amphibolite; alpine veins; genesis