Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně

Pavla Petrová

Abstrakt

Correlation of HV-boreholes in the south part of the Carpathian Fordeep on the basis of foraminifers

Bibliografická citace

Petrová, P. (2006). Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5189

Klíčová slova

Karpatian; Foraminifers; paleoekology; trend analyses