Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví

Karel Kirchner, Antonín Ivan

Abstrakt

Anastomosing river systém in the Landscape Protected Area Litovelské Pomoraví

Bibliografická citace

Kirchner, K., & Ivan, A. (2006). Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5154

Klíčová slova

Landscape Protected Area Litovelské Pomoraví; Morava river; anastomosis; fluvial geomorphology