Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech

Michal Bíl, Zdeněk Máčka

Abstrakt

Stream gradient indices as indicators of fault tectonic aktivity

Bibliografická citace

Bíl, M., & Máčka, Z. (2006). Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5148

Klíčová slova

Longitudinal profile, stream-gradient indices, stream power, recent testonics, SE margin of the Bohemian Massif