TURMALÍN A PSEUDOMORFÓZY ANGLESITU PO PYROMORFITU ZE ZLATÝCH HOR

Pavel Novotný

Abstrakt

Tourmaline forms needle – like aggregates in quartzite in the deposit Zlaté Hory – West („Mír“ gallery).

Deposits of the Zlaté Hory ore district are also important localities of secondary minerals of Pb, Zn, Cu (e.g. cerusite, anglesite, linarite, malachite, hemimorfite, langite, aurichalcite).

Druses of anglesite crystals form pseudomorphoses after crystals of pyromorphite in limonite filling cavities in quartz veins in the deposits Zlaté Hory – East („Poštovní štola“ gallery).

Bibliografická citace

Novotný, P. (2016). TURMALÍN A PSEUDOMORFÓZY ANGLESITU PO PYROMORFITU ZE ZLATÝCH HOR. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5119

Klíčová slova

Silesicum; deposites of the Zlaté Hory ore district; tourmaline; anglesite; malachite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fojt, B.(1957): Mineralogie, geochemie a úvaha o vzniku zlatohorských ložisek. Kandidátská disertační práce, nepublikováno, UJEP. Brno.

Fojt, B. (1973): Mineralogie supergenních produktů zlatohorských sulfidických ložisek. - Stručná etapová zpráva PřF, UJEP. Brno.

Fojt, B. - Zimák, J. (1983): Supergenní minerály mědi z ložiska Zlaté Hory - Hornické skály. - Zprávy KVMO, 21: 28-36.

Kruťa, T. (1956): Nerostný výzkum ve Slezsku v r. 1955. - Přírodověd. sborník Ostravského kraje, r. 17, č.1:125-146. Opava.

Kruťa, T. (1973): Slezské nerosty a jejich literatura. Moravské muzeum Brno.

Kruťa, T. (1977): Mineralogický výzkum ve Slezsku v r. 1976. - Příspěvky k moravské topografické mineralogii XIV. - Časop. Mor. muz. Brno, LXII, str. 27.

Novotný, P. - Sejkora, J. (1999): Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky. - Bull. mineral. - petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), Vol. 7, 191 - 192.

Novotný, P. - Sejkora, J. - Kotris, J. - Pauliš, P. (in press): Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory - východ.

Povondra, P. (1998): Minerály turmalínové skupiny. - Bull. mineral. - petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), Vol. 6., 120 - 124.

Rosenkranc, K. (1958): Mineralogicko-petrografický rozbor vzorků ze štoly Mír u Zlatých Hor. - Nepublikovaná práce, posudková zpráva ÚVR. Kutná Hora.