MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „DRAKOV“ U HEŘMANOVIC

Jiří Zimák

Abstrakt

Iron ores of the Lahn-Dill type were mined at several localities near Heřmanovice in the northern part of the Vrbno Group. In the dump material at the locality „Drakov“, the fragments of ores composed of chlorite of the clinochlore-chamosite series were found. Chlorite schists and chlorite-muscovite to muscovite-chlorite schists as well as marbles from the studied locality usually contain magnetite as an accessory mineral. Its content reaches nearly 5 vol.% in the magnetite-richest samples of those found in the dump material and therefore the mentioned rocks may not to be used as iron ores.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „DRAKOV“ U HEŘMANOVIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5115

Klíčová slova

Vrbno Group; iron ores; mineralogy; petrography

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Kruťa, T. (1973): Slezské nerosty a jejich literatura. Brno.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. - Věstník Ústř. Úst. geol., 40, 23-27. Praha.

Rieder, M. et al. (1998): Nomenclature of micas. - Canad. Miner., 36, 905-912.

Skácel, J. (1968): Oblastní surovinová studie Jeseníky. MS. GP Ostrava.