STÁŘÍ A GENEZE SEDIMENTŮ V OCHOZSKÉ JESKYNI

Jaroslav Kadlec, Petr Pruner, Daniela Venhodová, Helena Hercman, Tomasz Nowicki

Abstrakt

Large sections in cave deposits are exposed in the Ochozská Cave in southern part of the Moravian Karst. The study of the genesis and age of these cave deposits poses a clue to the reconstruction of development of the Ochozská Cave and of local paleohydrographic history. The time of deposition was determined by measurement of paleomagnetic record in clastic sediments and U-series dating of speleothems. The sediments were probably deposited during the Middle and Late Pleistocene in the cave.

Bibliografická citace

Kadlec, J., Pruner, P., Venhodová, D., Hercman, H., & Nowicki, T. (2016). STÁŘÍ A GENEZE SEDIMENTŮ V OCHOZSKÉ JESKYNI. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5089

Klíčová slova

Moravian Karst; Quaternary; cave; sediments; dating

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beneš, V. (1999): Technická zpráva o geofyzikálním měření v Ochozské jeskyni v Moravském krasu.- MS, archiv Geol. Úst. AVČR, pp. 8.

Bull, A. P. (1981): Some fine-grained sedimentation phenomena in caves. - Earth Surface Processes and Landforms, Vol.6, 11-22.

Burkhardt, R. - Přibyl, J. (1971): Sediments of the Ochozská cave. - Acta Mus. Morav., 55, 13-30. Brno.

Doláková, N. (1998): Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. - MS, archiv Českomoravský cement a.s.

Doláková, N. - Nehyba, S. (1999): Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. - Geol. Výzk. Mor. a Slez.v r. 1998, 7-10. Brno.

Fisher, R. (1953): Dispersion on a sphere. - Proc. Roy. Soc., A 217, 295-305.

Harmon, R. S. - Thompson, T. - Schwarcz, H. P. - Ford, D. C. (1975): Uranium-series dating of speleothems.- Nat. Speleol. Soc. Bull., 37, 21-33.

Himmel, J. - Himmel, P. (1967): Jeskyně v povodí Říčky. - Speleol. Kroužek ZK ROH Královop. Stroj. Brno, pp 105. Brno.

Jelínek, V. (1966): A high sensitivity spinner magnetometer. - Stud. geophys. geodet ., 10, 58-78.

Jelínek, V. (1973): Precision A.C. bridge set for measuring magnetic susceptibility and its anisotropy. - Stud. geophys. geodet., 17, 36-48.

Kadlec, J. (1997): Rekonstrukce sedimentačních procesů v jeskynních systémech severní části Moravského krasu v období kenozoika. - MS, dis. práce, PřF UK Praha, pp. 149. Praha.

Kraus, L. (1989a): Krasový výzkum a speleologický průzkum zájmového území vodního zdroje Říčky v Moravském prasu. Drobná geofyzikální měření v Ochozské jeskyni. - MS, archiv ZO 1-11 Čes. speleol. Spol., pp 7. Brno.

Kraus, L. (1989b): Krasový výzkum a speleologický průzkum zájmového území vodního zdroje Říčky v Moravském krasu. Labyrint. - MS, archiv ZO 1-11 Čes. speleol. Spol., pp 5. Brno.

Nehyba, S. (1998): Výsledky sedimentologického a sedimentárně-petrografického výzkumu sedimentů Ochozské jeskyně. - MS, archiv Českomoravský cement a.s.