MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD Z ROZVODNÉHO VRCHU U ČABOVÉ VE STŘEDNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU (MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU)

Jiří Zimák, Lenka Urbanová, Lenka Kopecká

Abstrakt

The Čabová deposit of the Lahn-Dill type is located in the historical Beroun iron-ore district in the central part of the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, consisting of metasedimentary and metavolcanic rocks (metabasites prevail). Iron ores in the district were mined mainly in the 19th century. This article summarizes the results of mineralogical research of iron ores obtained from
a heap on the Rozvodný vrch Hill at Čabová. Six types of ores were distinguished: 1/ so-called jaspilite ores (ferruginous jasper with a variable content of hematite and magnetite, usually a very poor iron ore), 2/ jaspilite ores rich in magnetite and/or hematite, 3/ quartz-hematite ores, 4/ quartz-magnetite ores (stilpnomelane is oft en present), 5/ carbonate ores (siderite is an essential component, also calcite, hematite, magnetite, quartz and stilpnomelane may be present in substantial quantities), and 6/ chlorite ores (composed mainly of chamosite, which is accompanied by varying quantities of calcite, stilpnomelane, ilmenite, white mica, quartz and albite). Up to several centimetres thick veins consisting mainly of calcite and/or quartz penetrate ores. Common part of the veins are chlorite (chamosite) and stilpnomelane, less abundant are white mica, magnetite and hematite, barite is rare. Compositional chlorite geothermometers of Kranidiotis and MacLean (1987) and Zang and Fyfe (1995) yielded temperatures of formation of the ore
and vein chlorites that range from 189 to 225 °C and from 206 to 267 °C, respectively (there is no fundamental difference between the chlorites of the iron ores and the veins).

Bibliografická citace

Zimák, J., Urbanová, L., & Kopecká, L. (2016). MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD Z ROZVODNÉHO VRCHU U ČABOVÉ VE STŘEDNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU (MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-90

Klíčová slova

Šternberk–Horní Benešov belt; iron ore; magnetite; stilpnomelane; chamosite; siderite; iron calcite; chlorite compositional geothermometry.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Burkart, E. (1953): Mährens Minerale und ihre Literatur. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

Cathelineau, M. (1988): Cation site occupancy in chlorites and illites as a function of temperature. – Clay Minerals, 23, 471-485. London. https://doi.org/10.1180/claymin.1988.023.4.13

Cathelineau, M. – Nieva, D. (1985): A chlorite solid solution geothermometer. The Los Azufres (Mexico) geothermal system. – Contributions to Mineralogy and Petrology, 91, 235-244. https://doi.org/10.1007/BF00413350

Dvořák, J. – Kalvoda, J. – Otava, J. – Přichystal, A. (1986): Zpráva o podrobném geologickém mapování v okolí Moravského Berouna. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1984, 59–60.

Geršl, M. – Knésl, I. (2009): Validace terénního rentgen–fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýzy půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, XVI, 126–130.

Jowett, E.C. (1991): Fitting iron and magnesium into the hydrothermal chlorite geothermometer. – GAC/MAC/SEG Joint Annual Meeting (Toronto, May 27-29, 1991), Program with Abstracts 16, A62. Toronto.

Kopecká, L. (2012): Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill ve šternbersko-hornobenešovském pruhu. MS. Diplomová práce. PřF UP Olomouc. 90 s.

Kranidiotis, P. – MacLean, W.H. (1987): Systematics of chlorite alteration at the Phelps Dodge massive sulfide deposit, Matagami, Quebec. – Economic Geology, 82, 1898-1911. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.82.7.1898

Kretschmer, F. (1917): Die Erzführende Diabas- und Schalsteinzone Sternberg–Bennisch. – Archiv für Lagerstättenforschung, 24. Heft, 1–198.

Mátl, V. (1994): Jaspilit – málo známý netradiční drahý kámen. – Minerál, 2, 1, 42.

Mücke, A. – Dolníček, Z. – Fojt, B. – Hladíková, J. – Pudilová, M. – Reif, J. – Škoda, R. (2013): The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk–Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Časopis Slezského zemského. muzea, Vědy přírodní, 62, 3, 215–254.

Přichystal, A. (1986): Vulkanity šternbersko–hornobenešovského pruhu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1984, 175–176.

Přichystal, A. (1990): Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko–hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník). – Sborník geologických věd, řada LGM, 29, 41–66.

Skácel, J. (1966): Železorudná ložiska moravskoslezského devonu. – Rozpravy Československé akademie věd, Řada matematických a přírodních věd, 76, sešit 11, 3–59.

Skácel, J. (1968): Oblastní surovinová studie Jeseníky. MS. Geologický průzkum, n. p. Ostrava.

Skácel, J. (2000): Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce. – Minerál, 8, 4, 309-312.

Staněk, S. (1997): Tajemství podzemí. – In: Sborník „Hvězda pod Rosuticí“, 14–26, 146–147. Moravská expedice Moravský Beroun.

Šabatková, L. (2009): Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill v okolí Moravského Berouna. MS. Diplomová práce. PřF UP Olomouc. 83 s.

Tomšík, J. (1993): Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska, 71–78. Moravské muzeum Brno a PřF MU Brno.

Zang, W. – Fyfe, W.S. (1995): Chloritization of the hydrothermally altered bedrocks at the Igarapé Bahia gold deposit, Carajás, Brazil. – Mineralium Deposita, 30, 30-38. https://doi.org/10.1007/BF00208874

Zimák, J. (1999): Stilpnomelan z akumulací Fe-rud lahn-dillského typu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu a vrbenské skupině. – In: Seminář „Současné výzkumy v Sileziku“ u příležitosti životního jubilea prof. B. Fojta. Sborník abstraktů, 29–32. PřF MU Brno.

Zimák, J. (2015): Mineralogie železných rud z ložiska Řídeč v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu (moravskoslezská jednotka Českého masivu). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 22, 1–2, 25–28.

https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-90