VÝVOJ DVOJSLÍDNÝCH GRANITŮ V OBLASTI MEZI MRÁKOTÍNEM A ŘÁSNOU

Miloš René

Abstrakt

Two-mica granites in the area between Mrákotín and Řásná are part of the Moldanubian batholith. They are divided into the equigranular Mrákotín subtype and the porphyritic Číměř (Řásná) subtype. For both subtypes is characteristic occurrence of andalusite, cordierite or sillimanite. The both ones are peraluminous, fractionated monzogranites with rather uniform major element geochemistry. They have high LREE/HREE ratio, high contents of Rb, U, Th and low concentrations of Nb, Sr, V, Cr and Yb. These two-mica granites were formed by partial melting of crustal metasediments.

Bibliografická citace

René, M. (2016). VÝVOJ DVOJSLÍDNÝCH GRANITŮ V OBLASTI MEZI MRÁKOTÍNEM A ŘÁSNOU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5060

Klíčová slova

Moldanubian batholith; two-mica granite; andalusite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

D´Amico, C. - Bottura, A. - Bargossi, G. M. - Nannetti, M.C. (1981): Magmatic genesis of andalusite in peraluminous granites. Examples from Eisgarn type granites in Moldanubicum. - Rend. Soc. Ital. Mineral. Petrol., 38, 15-25.

Jonášová, M. et al. (1987): Závěrečný průzkum úkolu Mrákotín III - 01 81 1115. Surovina: dekorační kámen. - MS, Geoindustria.

Kerrick, D. M. (1990): The Al2SiO5 polymorphs. - Reviews in Mineralogy, 22, 406 s.

Koutek, J. (1925): O mrákotínské žule. - Rozpr. Čes. Akad. Věd II tř., 34/18. Praha.

Maniar, P. D. - Piccoli, P.M. (1989): Tectonic discrimination of granitoids. - Geol. Soc. Amer. Bull., 101, 635-643.

Novotný, P. (1987): Rozšíření peraluminických minerálů v moldanubickém plutonu. - Úkoly čs. mineralogie a petrologie po XVII. sjezdu KSČ, 101-107. Brno.

Taylor, S. R. - McLennan, S.M. (1985): The continental crust: Its composition and evolution. - Blackwell, 312 s.

Tvrdý, J. (1979): Geologický průzkum ložisek kamene v centrálním moldanubickém plutonu. - MS, Geoindustria Jihlava.

Watson, E. B. - Harrison, T. M. (1983): Zircon saturation revisited: temperature and composition effects in a variety of crustal magma types. - Earth Sci. Lett., 64, 295-304.

Zoubek, V. (1949): Zpráva o přehledném geologickém mapování na listu Jindřichův Hradec. - Věst. Stát. geol. Úst., 24, 193-195. Praha.