ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FLUID Z HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE U HRABŮVKY, NÍZKÝ JESENÍK

Marek Slobodník, Zdeněk Dolníček

Abstrakt

Preliminary results of microthermometry and isotope study of hydrothermal mineralisation in Hrabůvka have been carried out. Increasing of homogenisation temperatures has been revealed at the beginning of the mineralising stage whereas the salinity was reduced at the same period. The genetic aspects of the mineralising fluid are discussed.

Bibliografická citace

Slobodník, M., & Dolníček, Z. (2016). ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FLUID Z HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE U HRABŮVKY, NÍZKÝ JESENÍK. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5051

Klíčová slova

Moravo-Silesian Culm; Nízký Jeseník; fluids; temperature; salinity; stable isotopes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Behr, H. - Gerler, J. - Hein, U.F. - Reutel, Ch.J. (1993): Tectonic brines und basement brines in den Mitteleuropäischen Varisziden: Herkunft, metalogenetische Bedeutung und geologische Aktivität. - Göttinger Arb. Geol. Paläont., 58, 3-28. Göttingen.

Bernard, J.H. et al.(1981): Mineralogie Československa. Academia, Praha.

Čermák, F. - Fojt, B. - Zeman, J. - Trdlička, Z. - Hoffman, V. - Fábera, M. (1986): Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder. - Sbor. geol. Věd., Technol.-geoch. 21, 181-207. Praha.

Češková, L.(1978): Metalogenetická charakteristika některých geologických jednotek při východním okraji Českého masívu. - Folia přírodověd. Fak. Univ. J.E.Purkyně v Brně, Geol., XIX, 3, 5-101. Brno.

Goldstein, R.H. - Reynolds, TJ. (1994): Systematics of fluid inclusions in diagenetic minerals. Short course 31. SEPM. Tulsa.

Losert, J. (1957): Ložiska a výskyty olověno-zinkových rud v severomoravském kulmu. - Rozpr. ČAVU, 67, 4, 1-61. Praha.

Slobodník, M. - Muchez, Ph. - Dolníček, Z. - Žák, L. (1999): Regional occurrence of saline, mineralising fluids at the eastern border of the Bohemian Massif. - In: Stanley C.J. et al. (ed.): Mineral Deposits: Processes to Processing, 901-904. A.A. Balkema, Rotterdam.

Zimák, J. (1999): Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm). - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r.1999, 7, 106-108. Brno.