PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE Z VRTU JANOVICE-9

Zdeněk Dolníček, Bohuslav Fojt, Marek Slobodnik

Abstrakt

Formation conditions of the base metal sulphide mineralization found in Ja-9 borehole (about 10 km SE from Frýdek-Místek, NE Moravia) have been investigated. Homogenization temperatures of the fluid inclusions in sphalerite, quartz and calcite range between 31 and 157 °C. Minerals precipitated from Ca-Na-Cl fluid with higher salinities between 9 and 19 wt. % NaCl equiv. Calculated δ18O of the parent fluid around 0 ‰ SMOW indicates marine origin of the mineralizing solutions. Combined fluid inclusion and sulphur isotope thermometry allow to estimate pressure condition as high as 30 MPa. This value corresponds with a present-day position of the studied sample in depth 1085 m.

Bibliografická citace

Dolníček, Z., Fojt, B., & Slobodnik, M. (2016). PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE Z VRTU JANOVICE-9. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5047

Klíčová slova

Culm; sulphide mineralization; fluid inclusions; stable isotopes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Losert, J. (1957): Loiska a výskyty olověno-zinkových rud v severomoravském kulmu. Oderské vrchy - okolí Hrabůvky.- Rozpr. ČSAV, ř. mat.-přír. věd, 67, 4, 1-61. Praha.

Slobodník, M, Dolníček, Z. (2001): Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník.- Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 8. Brno.