PLEISTOCENNÍ PERIGLACIÁLNÍ MODELACE VRCHOLOVÝCH ČÁSTÍ ČESKÉHO MASIVU

Tadeáš Czudek

Abstrakt

In the Pleistocene the summit parts of the Bohemian Massif were modified and remodelled by different periglacial processes in cold environment. The geomorphological effect of these processes was controlled by the altitude above sea level and local morphological as well as lithological conditions. The lowering of the ground surface of the erosional flats and broad watershed ridges as remnants of planation surfaces due to gelifluction, sheet wash and wind erosion are estimated in most cases not to have exceeded 5-10 m. Mainly in many mountain areas cryoplanation summit flats with tors are common. The remodelling of the older surface due to cryoplanation was considerable there. The lowering of the ground surface was locally differentiated and around tors attains10-15 m, on favourable places as much as 20 m.

Bibliografická citace

Czudek, T. (2016). PLEISTOCENNÍ PERIGLACIÁLNÍ MODELACE VRCHOLOVÝCH ČÁSTÍ ČESKÉHO MASIVU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5036

Klíčová slova

Bohemian Massif; watershed erosional flats and ridges; cryoplanation summit flats

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Czudek, T. (1960): Vliv periglaciální modelace na vývoj povrchových tvarů východní části Nízkého Jeseníku. – Geogr. časopis, 12, 3, 180-188. Bratislava.

Czudek, T. (1971): Geomorfologie východní části Nízkého Jeseníku. – Rozpravy ČSAV, ř. mat. a přír. věd, 81, 7, 90 str., Academia. Praha.

Czudek, T. (1990): Zum Problem der Kryoplanationsterrassen. – Pet. Geogr. Mitt., 134, 4, 225-238. Gotha.

Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. - 213 ., SURSUM. Tišnov.

Czudek, T. - Demek, J. (1970): Některé problémy interpretace povrchových tvarů České vysočiny. - Zprávy Geogr. ústavu ČSAV, 7, 1, 9-28. Brno.

Demek, J. (1969): Cryoplanation terraces, their geographical distribution, genesis and development. - Rozpravy ČSAV, ř. mat. a přír. věd, 79, 4, 81., Academia. Praha.

Hrádek, M. (1973): Vývoj plošin zarovnaného povrchu Českomoravské vrchoviny v pleistocénu. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis, 14, Geogr., 9, 13, 45-61. Brno.

Kirchner, K. (1983): Periglaciální tvary a některé aspekty pleistocenního vývoje reliéfu v okolí ïáru nad Sázavou na Českomoravské vrchovině. - Zprávy Geogr. ústavu ČSAV, 20, 4, 33-47. Brno.

Králík, F. - Sekyra, J. (1969): Geomorfologický přehled Krkonoš. - In: J. Fanta a kol.: Příroda Krkonošského národního parku., 59-87, SZN. Praha.

Votýpka, J. (1976): Kvartérní modelace zarovnaných povrchů masívu Plechého na Šumavě. - Acta Univ. Carolinae, Geogr. 1-2, 1975, 43-59. Praha.

Votýpka, J. (1999): Geomorphological analysis of the development of the South-Eastern Šumava granite region. Acta Univ. Carolinae, Geogr., 32, 2, 1997, 133-148. Praha.

Žebera, K. (1962): Geografické rozšíření některých kvartérních sedimentů v Československu. - Anthropozoikum, 10, 1960, 25-34. Praha.