VÝSLEDKY STUDIA INTRAKLASTŮ Z POHLEDU MIKROPALEONTOLOGIE NA LOKALITĚ TROSKOTOVICE

Pavla Petrová

Abstrakt

Several intraclasts were studied at the locality Troskotovice nearby Pohořelice. Assemblages of foraminifers are rather different and they belong to the Laa Formation (sample A – dominant euryoxybiont forams; samples C and G – typical microfauna), the Grund Formation (sample H – „zones b-c)“ and sample F – „zone d)“ sensu Cicha 2000) and some of them represent stratigraphic inconclusive samples (B, D and E).

Bibliografická citace

Petrová, P. (2016). VÝSLEDKY STUDIA INTRAKLASTŮ Z POHLEDU MIKROPALEONTOLOGIE NA LOKALITĚ TROSKOTOVICE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4985

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Miocene; foraminifers; biostratigraphy; intraclasts

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cicha, I. (2000): Současný stav názorů na stáří grundského souvrství. - Zpr. geol. Výzk v r. 1999, 182-183. Praha.

Krystek, I. (1974): Výsledky sedimentologického výzkumu sedimetnů spodního badenu v karpatské předhlubni (na Moravě). - Folia Univ. Purkyn. brun., Geol., XV, 8, 3-32. Brno.

Nehyba, S. (1999): Sequence stratigraphic model for the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in South Moravia (Czech Republic). - Biuletyn Państw. Inst. geol., 387, 142-144. Warszawa.