ŽELEZITÉ PÍSKOVCE V NEOGENNÍCH SEDIMENTECH ŠIRŠÍHO OKOLÍ MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ

Slavomír Nehyba, Bohuslav Fojt

Abstrakt

Ferruginous sandstones were studied on two localities (Nové Syrovice, Hříběcí rybník). Ferruginization processes are connected with oxidic reactions during paleoweathering (tropic or subtropic climate) close to the depositional surface. Important role of organic matter during Fe precipitation is supposed. High content of plant remnants were recognized within the studied Fe sandstones in locality Hříběcí rybník. Studied rocks were deposited in various depositional environments during different depositional processes.

Bibliografická citace

Nehyba, S., & Fojt, B. (2016). ŽELEZITÉ PÍSKOVCE V NEOGENNÍCH SEDIMENTECH ŠIRŠÍHO OKOLÍ MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4984

Klíčová slova

Neogene; ferruginous sandstones; depositional processes and environments

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hladilová, Š. - Nehyba, S. (1992): Sedimentological and paleontological study of Tertiary sediments from Nové Syrovice (SW.Moravia, Czechoslovakia). - Scripta, 22,69-76.

Kameník, J. (1977): Závěrečná zpráva akce Třebíč- vybrané lokality. - MS, Archiv Unigeo a.s., závod Brno.

Koutek, J. (1971): Relikty třetihorních usazenin v širším okolí Třebíče. - Sbor.Přírodověd.Kl. Západomor. Muz. v Třebíči, 8,37-46.

Kukal, Z. (1985): Instructions to classification of sedimentary rocks. - Czech Geological Survey, Prague, 1-80.In Czech Makedonov, A.V. - Predstečenskij N.N. (Eds.) (1988): Atlas of concretions. - 1-323. Leningrad. In Russian.

Matějovská, O. et. al. 1985: Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 Nové Syrovice. - ÚÚG Praha.

Mücke, A. (1994): Postdiagenetic ferruginization of sedimentary rocks (sandstones, oolitic ironstones, kaolins and bauxites) – including a comparative study of the reddening of red beds. – In: Diagenesis, IV. Developments in Sedimentology 51 (K.H.Wolf and G.V.Chilingarian, eds.). Elsevier Science, Anmsterdam.

Plíšek, A. et al. (1998): Geologická mapa ČR 1:50 000, list 23-44 Moravské Budějovice. - ČGÚ Praha 1998.

Roetzel, R. et al. (2001): Geologische Karte der Republik Osterreich 1:50 000, Blatt 8 Geras. – Geologische Bundesanstalt Wien 2001.

Rollinson, H. (1996): Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. – Longman, Harlow.

Taylor, S.R. – McLennan, S.M. (1985): The continental crust: its composition and evolution. – Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Tejkal, J. – Laštovička, Z. (1970): Nález miocénní fauny u Nových Syrovic na Moravskobudějovicku. -

Vlastivěd.Sbor.Vysočiny, Odd.Věd přír., 4,49-56. Jihlava.