BRNĚNSKÉ POSTBADENSKÉ ŠTĚRKY – OMYLY A MYSTIFIKACE

Jaromír Karásek

Abstrakt

Attention is payed to some factographic errors in papers devoted to postbadenian gravels occurred at a few localities near Brno.

Bibliografická citace

Karásek, J. (2016). BRNĚNSKÉ POSTBADENSKÉ ŠTĚRKY – OMYLY A MYSTIFIKACE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4983

Klíčová slova

fluvial gravels; provenance of pebbles; morphostratigraphy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hanžl, P. et al. (1999): Geologická mapa Brna a okolí 1:50 000. – ČGÚ, Praha.

Karásek, J. (1971-72): Der gegenwärtige Stand der morphometrischen und petrographischen Erforschung der postbadenischen Flussgerölle des Brünner Raumes. – Acta Mus. Moravie, sci. nat., 56-57, 93-110, Brno.

Karásek, J. – Seitl, L. (1996): Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. – Geol. Výzk. Mor. Slez., 3, 19-20, Brno.

Karásek, J. – Seitl, L. (2000): Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně. – Geol. Výzk. Mor. Slez., 7, 25-26, Brno.

Krejčí, J. (1964): Reliéf brněnského prostoru. – Folia fac. sci. nat. UJEP 4, Geographia, 1-123, Brno.

Krejčí, J. – Štelcl, J. (1987): Petrografie a geneze štěrků na kótě Kobylín v brněnském masivu u Brna-Soběšic. - Scripta fac. sci. nat. UJEP 17, Geologia, 241-246, Brno.

Krystek, I. – Tejkal, J. (1968): K litologii a stratigrafii miocénu jihozápadní části karpatské předhlubně na Moravě. – Folia fac. sci. nat. UJEP 9, Geologia, 1-31, Brno.

Rzehak, A. (1919): Das Miozän von Brünn. - Verhandlungen des Nat. Vereines in Brünn, 56, 117-150, Brno.

Říkovský, F. (1932): Fluviatilní terasy střední Svratky. Spisy PF MU, 152, 1-23, Brno.

Šimon, R. (1963): Vývoj názorů na vznik tektitů s ohledem na moravská naleziště. - Sbor. ref. z prac. konf. o vltavínech, 2-10, Třebíč.

Špalek, V. (1937): Vývoj neogénních sedimentů v území mezi Brnem, Znojmem a Mikulovem. - Spisy PF MU, 247, 1-35, Brno.

Valoch, K. in Podborský, V. et al. (1993): Pravěké dějiny Moravy. - Vlastivěda moravská, sv. 3, 11-70, Muzejní a vlastiv. Spol. Brno.

Zapletal, K. (1927): Geologie a petrografie okolí brněnského. - Acta Mus. Moraviae, sci. nat., 25, 67-111, Brno.