SVAHOVÉ FACIE SLEZSKÉ SEDIMENTAČNÍ PÁNVE

Mojmír Eliáš

Abstrakt

Silesian Unit represents a good example of fully developed turbidite (flysch) basin, where it is partly possible to reconstruct the facies of the slope of the Silesian Basin during the Early Cretaceous after the redeposited rocks in the base-of-slope facies of the Baška Development. The main source of information’s are some clasts in the block accumulations of the Štramberk Limestone.

Bibliografická citace

Eliáš, M. (2016). SVAHOVÉ FACIE SLEZSKÉ SEDIMENTAČNÍ PÁNVE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4980

Klíčová slova

Silesian Unit; slope deposits; Kelč Development; Baška Development; Lower Cretaceous

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Benešová, E. – Eliáš, M. (1968): Hlavní výsledky vrtného průzkumu akumulací štramberských vápenců v Jasenici a na Libhošské hůrce. – Zpr. geol. Výzk. v r. 1966. 250-251. ÚÚG Praha.

Eliáš, M. (1979): Facies and paleogeography of the Silesian unit in the western part of the Czechoslovak Flysch Carpathians. – Věst. Ústř. Úst. geol., 54, 327-339.

Houša, V. (1976): Spodnokřídové formace doprovázející tělesa tithonských vápenců u Štramberku. – Čas. Slez . Muz., Vědy přír. ser. A. 25, 65-85, 119-131.

Menčík, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Ústř. Úst. geol. 307 str. Praha.

Reading, H., G. et al. (1986): Sedimentary environments and facies. – II. Edition, Blackwell. 615 str. London.

Roth, Z. (1962): Geologie vápencových útesů u Štramberku a jejich vztahy k okolí. – MS Archiv Čes. Geol. Úst. Praha.

Roth, Z. et al. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-34-XIX. – Geofond v Nakl. Českosl. Akad. Věd. 292 str. Praha.

Scholle, P. A. – Spearing, D. et al. (1988): Sandstone depositional envirnments. – Memoir. 31. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 410 str. Tulsa.

Scholle, P., A. – Bebour, D., G. – Moore, C., H. et al. (1983): Carbonate depositional environments. -– Memoir. 33. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 708 str. Tulsa.

Wilson, J., L. (1975): Carbonate facies in geological past. – Springer. 409 str. Berlin.