DISTRIBUCE PŘIROZENĚ RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V MORAVSKÝCH SPRAŠÍCH

Lenka Kvítková

Abstrakt

Durbachites of Třebíč massif are the most likely source of natural radioactivity of loess situated near Velká Bíteš. Increased contents of natural radioactive elements, especially of Th, there were recorded. The contents of radioactive elements go down to the east. While the contents of Th quickly fall to the 50%, contents of other radioactive elements fall about 10% less in average in the region of Moravia. Their values are alike to the values of natural radioactivity terrestrial crust. The most considerable changes occur in contents of Th. Natural radioactivity is very low in the north of Moravia and gradual losses of Th have no effect on the level of radioactivity. Redeposition of radioactive elements by wind transport is not very considerable. Increased contents of radioactive elements are detectable max. 50 km from the source rock.

Bibliografická citace

Kvítková, L. (2016). DISTRIBUCE PŘIROZENĚ RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V MORAVSKÝCH SPRAŠÍCH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4977

Klíčová slova

loess; natural radioactivity; Last Glacial

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Musil, R. - Valoch, K. (1957): Ein Vergleich der Lösse derWischauer Senka (Mähren) mit den Lössen der angrenzenden gebiete.- Eiszeitalter und Gegenwart. 8, 91-96. Öehringen/Württ.

Sulovský, P. (2000): Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů.- Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 1999,135-140, Brno.

Vacek, J., a kol. (1983): Přehledné prognózní ocenění rudonosnosti českého masivu, úkol C 52-347-204.- ÚÚG Praha.

Zachovalová, K. - Leichmann, J. - Štelcl, J. (1999): Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu.- Acta Mus. Mor., Sci. geol., Brno.

Atlas map České republiky GEOČR500.- ČGÚ, 1998.