MORFOLOGIE POLOSLEPÉHO HOSTĚNICKÉHO ÚDOLÍ A JEHO VZTAH KE KRASOVÝM JEVŮM V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU

Jaroslav Kadlec, Vojtěch Beneš

Abstrakt

Morphology of the halfblind Hostěnice Valley was established based on electric resistivity sounding and seismic measurements. A limestone bottom of the valley is situated at altitude 350 m a.s.l bellow ca. 30 m thick fluvial or lacustrine clayey and sandy deposits. At the limestone and non-karstic boundary a 20 m high step was formed. The bottom of the valley (350 m a.s.l.) corresponds with the older cave corridors in the nearby Ochozská Cave forming probably Pliocene cave level. During the Quaternary main cave passages were deepened leaving the older corridors in a hanging position.

Bibliografická citace

Kadlec, J., & Beneš, V. (2016). MORFOLOGIE POLOSLEPÉHO HOSTĚNICKÉHO ÚDOLÍ A JEHO VZTAH KE KRASOVÝM JEVŮM V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4976

Klíčová slova

karst morphology; geophysical measurements; Cenozoic speleogenesis; Moravian Karst

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brzobohatý, R.- Kudělásek V. - Nehyba S. (2000): Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 58-60.

Čtyroká, J. - Dvořák J. - Kadlec, J. - Brzobohatý, R. (1995): Geologická mapa ČR, 24 - 41 Vyškov. - Čes. geol. Úst. Praha.

Dvořák, J. (1994): Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu. - Journal of Czech Geological Society, 39/2, 1-7.

Dvořák, J. (1995): Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masívu při podsouvání pod Karpaty. - Knih. Zem. Plyn Nafta, 16, 15-24.

Hanl, P. - Krejčí, Z. - Vít, J. - Otava, J. - Novák, Z. (1999): Geologická mapa Brna a okolí.- Čes. geol. Úst.

Himmel, J. (2001): Vznik a vývoj jeskynních systémů ponorových toků v jižní části Moravského krasu. Vlastní náklad, pp. 48.

Himmel, J. - Himmel, P. (1967): Jeskyně v povodí Říčky.- Speleol. Kroužek ZK ROH Královop. Stroj. Brno, 105s.

Kadlec, J., (1996): Holštejnské údolí v Moravském krasu. - In Speleologie na Holštejnsku. Výzkumy v letech 1966–1996 (R. Zatloukal ed. ), Knih. Čes. speleol. Spol., 28, 7-12.

Kadlec, J. (1997): Reconstruction of the development of semiblind ponor valleys in Moravian Karst based on geophysical surveying, Czech Republic. - Proc. 12th Int. Cong. Speleol., 387-390.

Kadlec, J. (2001): Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu.- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000.

Kadlec, J. – Hercman, H. – Beneš, V. – Šroubek, P. – Diehl, J.F. – Granger, D. (2001a): Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.: LXXXV

(2001), 111-161.

Kadlec, J. – Hercman, H. – Beneš, V. – Šroubek, P. – Diehl, J.F. – Granger, D. (2001b): Cenozoic history of the Moravian Karst cave systems, Czech Republic. Proc. 13th Int. Congr. Speleol., Brasilia.

Kadlec, J. - Pruner, P. - Venhodová, D. - Hercman, H. - Nowicki, T. (2000): Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, Brno, 19-24.

Kettner, R. (1960): Morfologický vývoj Moravského krasu a jeho okolí. - Čs. Kras, 12, 47–84.

Musil, R. (1998): Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, Brno, 11-15.

Panoš, V. (1961): Sloupské údolí a Pustý žleb v Moravském krasu, jejich postavení v krasovém cyklu. - MS, kand.dis.práce, Nár.knih. Praha, 1-383.

Panoš, V. (1964): Der Urkarst in Ostflügel der Bohmischen Masse. - Z. Geomorphol., N. F., 8(2), 105-162.

Schütznerová-Havelková, E. (1958): Mocnost tortonských sedimentů v Lažáneckém údolí v Moravském krasu. - Čs. Kras, 11, 180-182.