BIOLOGICKÁ DEGRADACE ARAGONITU VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH

Milan Geršl, Martin Novák

Abstrakt

Zbrašov aragonite caves are situated in the Teplice nad Bečvou district, 40 km SE from Olomouc. The degradation of the aragonit speleothems has been already observed before. The degradation occures as reddish, fulvous or red coating, which covers the main area of originally white aragonit (formation „Opona“, Juriks hall). Our research conducted in 2002 was focused on the cultivation of the microscopic fungi from coatings in the microbiologic agar. This resesarch confirmed microbial contamination of aragonite, previously indicated in 1991 - 1992. Our investigation resulted in determination of the Aspergillus and the Penicillium genus in samples of coatings. X-ray difraction indicated aragonite, calcite, huntite, and magnesite in the „Opona“ formation.

Bibliografická citace

Geršl, M., & Novák, M. (2016). BIOLOGICKÁ DEGRADACE ARAGONITU VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4970

Klíčová slova

Hranice Karst; Zbrašov aragonite caves; aragonite; mikrobiology; microscopic fungi

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hanuláková, D. – Marvanová, L. (1994): Závěrečná zpráva o výskytu mikromycet ve Zbrašovských jeskyních a ověření možného fungicidního působení roztoku Boronitu na tyto mikroorganismy. – MS, archiv správa Zbrašovských aragonitových jeskyní. Brno.

Kunský, J. (1940): Aragonitové jeskyně u Hranic na Moravě. – Časopis turistů, 52, 11-12, 169-170. Praha.

Kunský, J. (1957): Zbrašovský teplicový kras a jeskyně na severní Moravě. – Sbor. Čs. Spol. Zeměp., 62, 4, 306-351. Praha.

Marvanová, L. – Kalousková, V. – Scháněl, L. (1991): Napadení, poškození a znečištění aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. – MS, archiv správa Zbrašovských aragonitových jeskyní. Brno.

Marvanová, L. – Kalousková, V. – Hanuláková, D. – Scháněl, L. (1992): Microscopic fungi in the Zbrašov aragonite caves. – Čes. mykol., 46, 243-250.

Novák, M. (1999): Vliv metabolických produktů bakterií a mikromycet na degradaci uhličitanových forem sintrů ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. – MS, diplomová práce. Přírodov. fak. UP Olomouc. Olomouc.

Rozkošný, R. (1992): Zpráva o faunistickém výzkumu Zbrašovských jeskyní (Teplice nad Bečvou). – MS, archiv správa Zbrašovských aragonitových jeskyní. Brno.