STARÉ DOBÝVACÍ PRÁCE U MALÉHO HRADISKA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ

Pavel Novotný, Marek Slobodník

Abstrakt

Field and mineralogical investigations have been carried out at the given locality. A sense of the old mining activity and regional meaning of obtained data sets based on geochemical and microthermometry techniques is discussed. Fragments of hydrothermal quartz are believed to be associated with a regional vein system which has been formed by the Variscan dynamometamorphic events. No indications of any polymetallic mineralization suggest more prozaic meaning of old workings, e.g. an exploitation of quartz or more likely greywackes for millstones.

Bibliografická citace

Novotný, P., & Slobodník, M. (2016). STARÉ DOBÝVACÍ PRÁCE U MALÉHO HRADISKA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4959

Klíčová slova

Drahany Upland; Lower Carboniferous; quartz veins; geochemistry; microthermometry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abrahám, M. et al. (1995): Regionální šlichová prospekce Ceské republiky, dílcí úkol IV., vymezení prostory, , dílcí úkol V Orlické hory. – Nepublikovaná zpráva, Geofond Praha.

Bodnar, R.J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. – Geochim. Cosmochim. Acta, 57, 683-684.

Borisenko, A.S. (1977): Study of salt composition of fluid inclusions in minerals using cryometric technique. – Geol. Geofiz. 8, 16-27.

Graupner, T. – Kempe, U. – Spooner, E.T.C. – Bray, C.J. – Kremenetsky, A.A. – Irmer, G. (2001): Microthermometric, laser Raman spectroscopic, and volatile/ion chromatographic analysis of hydrothermal fluids in the Paleozoic Muruntau Au-quartz vein ore field, Uzbekistan. – Econ. Geol., 96, 1-23.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. – Věst. Ústř. Úst. geol., 40, 23-27.

Slobodník, M. (2000): Epigenetické typy hydrotermalní mineralizace v devonských a karbonských sedimentech Namurského synklinoria a moravskoslezského paleozoika. – Habilitační práce, 101 p., Masaryk University Brno.

Slobodník, M. (2002): Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 87, 113-136. MZM Brno.

Spencer, R. J. – Möller, N. – Weare, J H. (1990): The prediction of mineral solubilities in natural waters: A chemical equilibrium model for the Na-K-Ca-Mg-Cl-SO4-H2O systems at the temperatures below 25°C. - Geochim. Cosmochim. Acta, 54, 575-590.

Střelcová, E. – Franců, J. – Poelchau, H. S. (1997): Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 4, 83-85. Brno.

Wiewióra, A. – Weiss, Z. (1990): Crystallochemical classifications of phyllosilicates based on the unified systems of projection of chemical composition: II. The chlorite group. – Clay Miner., 25: 83-92.

Zimák, J. (1999): Hydrotermální mineralizace v lomu „Podhůra“ u Lipníka nad Bečvou. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1998, 6, 99-100. Brno.

Zimák, J. (1998): Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1997, 5, 68-69. Brno