PLEISTOCENNÍ PERIGLACIÁLNÍ MODELACE OKOLÍ VYSOKÉ HOLE (PRADĚDSKÁ HORNATINA)

Martin Adamec, Roman Duras, Jan Hradecký, Tomáš Pánek

Abstrakt

Significant denudation and areal reduction of pre-Quaternary ridges and planation surfaces took place during the Pleistocene period in the area of Hrubý Jeseník Mts. Cryoplanation was structural controlled and the cryoplanation itself conditioned evolution of cryoplanation surfaces, cryoplantion terraces, tors, frost riven cliffs and scarps at the top area of the Hrubý Jeseník Mts.The watershead parts situated in homogenous and less resistant rocks were under influences of denudation, intensive frost weathering and eolian processes. The summit surface of the Vysoká hole Mt. (1464 m a.. s. l.) area (the top part of Pradědská hornatina Mts) has been analysed by surface-geophysical method of shallow seismic refraction. Georelief modifying by frost weathering has beed verified by geophysical measurements in the minimum depth of 13 m. On the southwestern cryoplanation terrace of Petrovy kameny (1438 m a. s. l.) the underlying rock was affected by frost weathering in the minimum depth of 10 m.

Bibliografická citace

Adamec, M., Duras, R., Hradecký, J., & Pánek, T. (2016). PLEISTOCENNÍ PERIGLACIÁLNÍ MODELACE OKOLÍ VYSOKÉ HOLE (PRADĚDSKÁ HORNATINA). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4941

Klíčová slova

Pradědská hornatina Mts.; etchplain; cryoplanation; frost weathering; geophysical methods

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Czudek, T. (1971): Geomorfologie východní části Nízkého Jeseníku. – Rozpravy ČSAV, ř. mat. a přír. věd, 81, 7, Academia, Praha 90 s.

Czudek, T. (1986): Pleistocenní permafrost na území Československa. – Geografický časopis, 38, č. 2-3, 245 – 251, Bratislava.

Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. – SURSUM, Tišnov, 213 s.

Czudek, T. (2001): Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu. – Geol. Výzk. Mor. Slez. V r. 2000, 2 – 4, Brno.

Czudek, T. – Demek, J. (1970): Některé problémy interpretace povrchových tvarů České vysočiny. – Zprávy Geogr. Ústavu ČSAV, 7, 1, 9-28, Brno.

Demek, J. (1969): Cryoplanation terraces, their geographical distribution, genesis and development. – Rozpravy ČSAV, ř. mat. a přír. věd, 79, 4, Academia, Praha, 81 s.

Demek, J. (1971): O vzniku povrchových tvarů Hrubého Jeseníku. – Campanula, 2, 7 – 18 Ostrava.

Demek, J. (1985): Morfogeneze epiplatformních pohoří České vysočiny (na příkladu Hrubého Jeseníku). – Geografický časopis, 37 (2-3), 303-313, Bratislava.

French, H. M. (1996): The Periglacial Environment. Second edition. – Longman, 341 s.

Ivan, A. (1999): Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif (part 1). – Moravian Geographical Reports, No. 1/1999, Vol. 7, 18-30, Brno.

Ivan, A. (1999): Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif (part 2). Moravian Geographical Reports, No. 2/1999, Vol. 7, 12-30, Brno.