ORIENTAČNÍ STRUKTURNÍ ANALÝZA VÁPENCŮ HRANICKÉHO KRASU

Vojtěch Dvořák

Abstrakt

The study limestones were low- and high-strained at the origine of folds, solution cleavage, brittle-ductile cleavage and ductile foliations associated with stretching lineations. High-strained rocks compose shear zones with the top-to-the-ESE thrusting. The deformation temperature was about 250-300 °C. The calcite twinning and pressure solution represent general microstructure deformation mechanisms.

Bibliografická citace

Dvořák, V. (2016). ORIENTAČNÍ STRUKTURNÍ ANALÝZA VÁPENCŮ HRANICKÉHO KRASU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4921

Klíčová slova

Moravian-Silesian Palaeozoic; variscan tectonics; small-scale tectonics; microtectonics

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alvarez, W. - Engelder, T. - Geiser, P.A. (1978): Classification of solution cleavage in pelagic limestones. - Geology, 6, 263-266. Cardiff.
Bábek, O. (2000): Plastické deformace konodontů - další doklad o tektonickém postižení hněvotínských a jeseneckých vápenců. - Sborník abstraktù. Moravskoslezské paleozoikum 2000, 2. Brno.
Burkhard, M. (1993): Calcite twins, their geometry, appearance and significance as stress-strain markers and indicators of tectonic regime: a review. - J. struct. Geol., 15, 35, 351-368. Bristol.
Dunne, W. M. - Hancock, P.L. (1994): Palaeostress analysis of small-scale brittle structures. - In: Hancock, P. (ed) Continental deformation, 101-120. Pergamon Press, Oxford.
Dvořák, J. - Friáková, O. - Galle, A. - Kalvoda, J. - Maštera, L. - Otava, J. - Přichystal, A. - Skoček, V. (1981): Paleozoikum ve vrtu Opatovice 1 na Hranicku (SV Morava). - Čas. Slez. Muz., 30 (A), 211-229. Opava.
Dvořák, J. - Friáková, O. (1978): Stratigrafie paleozoika v okolí Hranic na Moravě. - Výzk. Práce Sbor. Ústø. geol., 18, 5-50. Praha.
Grygar, R. - Eliáš, M. - Krejčí, O. - Melichar, R. (1997): Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví. - In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny - Ostrava: Česká geologická společnost VŠB-TU, 1-12. Ostrava.
Havíř, J. - Dvořák, V. - Otava, J. (2003): Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic. - Geol. Výzk. Mor. Slez. V Roce 2002, 48-51. Brno.
Homola V. (1950): Hranický devon a jeho vztah k soustavě sudetské a karpatské. - Sbor. SGÚ, 27, odd. geol. Praha.
Šteffan M. - Melichar R. (1996): Tzv. plástevné vápence a tektonika hranického krasu. - In: Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií, 48. Jeseník.