ZHODNOCENÍ FORAMINIFEROVÝCH SPOLEČENSTEV POCHÁZEJÍCÍCH ZE SEDIMENTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

Pavla Petrová, Jaroslav Hanák

Abstrakt

Assemblages of foraminifers were studied from the Brno localities. Most of them belong to the Lower Badenian, the zone d) sensu Cicha (2000), that is characterized by occurrence of species Orbulina suturalis Brön., Praeorbulina ex gr. glomerosa and Uvigerina macrocarinata Papp & Turn. Lithostratigraphically these sediments belong to the Grund Formation. Usually euryoxybiont taxa dominate, mainly Bulimina, Bolivina, Uvigerina and Praeglobobulimina. Ratio plankton/bentos attains 22.0–91.4 %, frequently we can observe p/b=80 % such as it is typical for "tégl".

Bibliografická citace

Petrová, P., & Hanák, J. (2016). ZHODNOCENÍ FORAMINIFEROVÝCH SPOLEČENSTEV POCHÁZEJÍCÍCH ZE SEDIMENTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4917

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Miocene; Foraminifera; Stratigraphy; Palaeoecology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cicha, I. (2000): Současný stav názorů na stáří grundského souvrství. - Zpr. geol. Výzk. v roce 1999, 182-183. Praha.