FORAMINIFERY BRNĚNSKÝCH PÍSKŮ VE VRTU ČERNOVICE TGB-1

Miroslav Bubík, Pavla Petrová

Abstrakt

Foraminifera of the Lower Badenian Brno Sands of the Carpathian Foredeep from the TGB-1 Borehole near Brno were studied. Foraminiferal fauna comprises stratigraphical mixture of Lower Badenian, Karpatian, Middle Eocene, Turonian-Coniacian and Santonian species and may be completely reworked within the Lower Badenian. Sources of Miocene fauna are probably local outcrops of the Karpatian and Badenian. Cretaceous and Eocene foraminifera come probably from the Outer Flysch Carpathians.

Bibliografická citace

Bubík, M., & Petrová, P. (2016). FORAMINIFERY BRNĚNSKÝCH PÍSKŮ VE VRTU ČERNOVICE TGB-1. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4914

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Cretaceous; Tertiary; Foraminifera; biostratigraphy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Blow, W. H. (1979): The Cainozoic Globigerinida. - E. J. Brill, 1413. Leiden.
Bubík, M. (1993): Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně - Líšni (24-41 Vyškov). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992, 15-16. Praha.
Bubík, M. - Švábenická, L. (1999): Zpráva o geologickém mapování Ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998, 9-11. Praha.
Hrádek, M. - Brzobohatý, R. - Kirchner, K. (1989): Vývoj miocénu na Kamenném vrchu u Brna z hlediska mikrofauny a ve vztahu ke geomorfologii. - Knihovnička ZPN, 9, Miscellanea micropalaeontologica, IV, mladší terciér, 111-119. Hodonín.
Nehyba, S. (2001): Lower Badenian Course - grained deltas in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). - Abstracts of the 21 Meeting of IAS, DAVOS, 96-97. Switzerland.
Pokorný, V. (1954): Základy zoologické mikropaleontologie. - Nakladatelství ČSAV, 652. Praha.