PUSTKOVECKÝ BLUDNÝ BALVAN

Jarmila Vašíčková, Tomáš Rozehnal

Abstrakt

Sedimentary erratic boulder of the Pleistocene continental glaciation in the Ostrava-Pustkovec locality is described. It was identificated as the biggest erratic sedimentary boulder in CR, with specific morphological forms.

Bibliografická citace

Vašíčková, J., & Rozehnal, T. (2016). PUSTKOVECKÝ BLUDNÝ BALVAN. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4913

Klíčová slova

Ostrava-Pustkovec; sedimentary rock; erratic boulder

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Gába, Z. (2003): Návrh na ochranu bludného balvanu v Pustkovci. - MS KÚMSK.
Gába, Z. (2004): Die grössten sedimentaren Findlinge Tschechiens. - Geschibenkunde aktuell 20 (1), 912, 2 Abb., Hamburg/Greifswald Februar.
Kudělásková, M. (2000): Vyhodnocení mikroskopického výbrusu vzorku horniny bludného balvanu v Pustkovci. - MS VB-TU Ostrava.
Macoun J. et al. (1965): Kvartér Ostravska a Moravské brány. - Academia.
Otisk, J. (1997): Kouzelný svědek doby ledové-bludný balvan. - Pustkovecký zpravodaj č. 3.
Otisk, J. ( 2002): Kamenný strážce Pustkoveckého údolí. - Pustkovecký zpravodaj č. 3.
Rohel, J. (1977): Pustkovec ve vzpomínkách rodáků. - Osvětová beseda Pustkovec.
Vašíčková, J. - Rozehnal, T. (2001): Unikátní bludný balvan. - Turistika a hory, 1-2.