SEDIMENTY KARPATU A SPODNÍHO BADENU NA ULICI KOPEČNÁ V BRNĚ

Miroslav Bubík, Pavla Petrová, Rostislav Brzobohatý, Šárka Hladilová, Radek Mikuláš

Abstrakt

Occasional excavations in the center of Brno enabled observations of Miocene sediments. Karpatian gray calcareous clays contained characteristic marker foraminifers Pappina breviformis and Uvigerina graciliformis. Badenian strata have transgressively overlapped metabazite of the Cadomian Brno Massif. The Badenian sediments consisted of remnant of sands, block accumulation, and overlaying calcareous clays with mollusc and coral fauna. Clastic rocks represent infralittoral facies, calcareous clays circalittoral ones. Miocene sediments are disturbed by landslide of unknown age.

Bibliografická citace

Bubík, M., Petrová, P., Brzobohatý, R., Hladilová, Š., & Mikuláš, R. (2016). SEDIMENTY KARPATU A SPODNÍHO BADENU NA ULICI KOPEČNÁ V BRNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4885

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Miocene; Karpatian; Badenian, slope deformation; biostratigraphy; paleoekology; Foraminifera; Mollusca; bioerosion

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bagdasarjan, K. G. – Tatišvili,K. G. – Kazachašvili, Z. R. – Muschelišvili, L. V. et al. (1966): Spravočnik po ekologii morskich dvustvorok. – Nauka, 71–79. Moskva.

Brzobohatý, R. (1982): Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově Poli a její paleogeografický význam. – Čas. mor. muzea, LXVII, 57–64. Brno.

Bubík, M. – Petrová, P. (2004): Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB1. – Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2003, 14–17. Brno.

Geroch, S. – Nowak, W. (1984): Proposal of zonation for the Late Tithonian – Eocene, based upon the arenaceous foraminifera from the outer Carpathians, Poland. – In: Oertli, H., (Ed.): Benthos ´83; 2nd International Symposium on Benthic Foraminifera, Pau (France), April 11 – 15, 1983. – Elf Aquitaine, ESSO REP and TOTAL CFP, pp. 225–239. Pau.

Glaub, I. – Gektidis, M. – Vogel, K. (2002): Microborings from different North Atlantic shelf areas – Variability of the euphotic zone extension and implications for paleodepth reconstructions. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 237, 25–37. Frankfurt a.M.

Hladil, J. (1976): Šestičetní koráli (Scleractinia) badenu karpatské předhlubněna Moravě. – MS, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno.

Hrádek, M. – Brzobohatý R. – Kirchner K. (1989): Miocén na Kamenném vrchu u Brna; jeho vývoj z hlediska mikrofauny a ve vztahu ke geomorfologii. – Knihovnička ZPN, 9, Miscellanea Micropalaeontologica, 4, 111–119. Hodonín.

Krobicki, M. – Czepiec, I. – Golonka, J. – Studencka, B. (2004): Miocene oyster buildups in Europe. – In: Zlinská, A. (ed.) 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Štátny geologický ústav D. Štúra, 59–60. Bratislava.

Petrová, P. – Hanák, J. (2004): Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 30–33. Brno.

Záruba, B. (1996): Ústřice. Katalog rodových a podrodových taxonù podřádu Ostreina (Bivalvia). – Vesmír, Národní muzeum, 58 str. v Praze, 1–64. Praha.