PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ GEOLOGICKÉ SITUACE NA JV SVAHU ČERVENÉHO KOPCE V BRNĚ

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Karel Kirchner, Slavomír Nehyba, Pavla Petrová, Miroslav Bubík, Helena Gilíková

Abstrakt

Complex of Neogene and Quaternary deposits was exposed on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in the southern part of the Brno city. The Red Hill bedrock is composed of red quartzose conglomerates and arkoses of Lower Devonian age (Old Red). The bedrock surface is very uneven. Bedrock was partly covered by Ottnangian deposits in the upper part of the exposure. Badenian deposits were exposed in the lower part of the locality (undermarine slump?). The authors found several bodies of fluvial gravels and sands in the exposure deposited as river sediments by the Svratka river. The highest gravel body (surface cca 241 m, base cca 235 m a. s. l.) can be compared with Tuřany terrace of the Svitava R. dated paleontologically into the Danubian Period. Pebble analyses have shown composition typical for the Svratka River. Thick aeolian deposits (loess and airblown sands) cover remnants of fluvial terraces.

Bibliografická citace

Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, K., Nehyba, S., Petrová, P., Bubík, M., & Gilíková, H. (2016). PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ GEOLOGICKÉ SITUACE NA JV SVAHU ČERVENÉHO KOPCE V BRNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4882

Klíčová slova

Bobravská vrchovina Highland; Brno –- Červený kopec (Red Hill); Ottnangian; Quaternary; pebble analysis

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bubík, M. – Petrová, P. (2004): Foraminifery brněnských pískù ve vrtu Černovice TGB1. – Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2003, 14-17. Brno.
Demek, J. – Kukla, J. (1969eds.): Periglazialzone, Löss und Paläolithikum der Tschechoslowakei. – Geografický ústav ČSAV Brno, 1-156. Brno.
Fojtík, K. (2003): Brno-Červený kopec, ulice Vinohrady. Inženýrskogeologický a radonový prùzkum. –Geotechnika, 1-24. Brno
Frolka, J. – Jančovič, L. (2004): Bytové domy na Červeném kopci Brno-Štýřice. Geofyzikální prùzkum. – Gf Instruments, 1-8. Brno.
Lisá, L. – Bajer, A. (v tisku): Váté písky na území mìsta Brna. – Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2004. Brno.
Musil, R. (1982): Současný stav poznatkù o kvartéru Brněnské kotliny. – Studia Geographica, vol. 80, 261-268, Geografický ústav ČSAV. Brno.
Nehyba, S. – Leichmann, J. – Kalvoda, J. (2001): Depositional environment of the Old Red sediments in the Brno area Southeastern part of the Rhenohercynian zone, Bohemian massif). – Geologica Carpathica, Bratislava, 52, 4, 195-203. Bratislava.