Minerální vody mikroregionu Bojkovsko

Dana Havlín Nováková

Abstrakt

Mineral waters finding in Bojkovice region belong mostly to Luhačovice type of mineral waters, which are bounded to Nezdenice fault zone. Some of them present a rest of metamorphosed synsedimentary marine waters with typical mineralization, Na-Cl chemical type, contents of iodine, bromides and other substances. Thanks deep volcanic sources and tectonic faults are mineral waters saturated by carbon dioxide and hydrogen sulphide in concentrations higher than 1 g.l-1CO2 and 1 mg.l-1 of H2S. The contribution shows a situation of sources, current results of chemical analysis and field measuring during 2001–2005.

Bibliografická citace

Nováková, D. H. (2016). Minerální vody mikroregionu Bojkovsko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 13. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4876

Klíčová slova

Flysch Belt of West Carpathians; Bojkovice region; mineral waters; carbon dioxide

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Burachovič, S. – Wieser, S. (2001): Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nakl. LIBRI. Praha.
Jordán T. z Klauznberku (1580): Kníha o wodách hojitedlných neb Tepliciach morawských. – F. Milichtaler. Brno.
Kačura, G. – Květ, R. (1979): Drobné zdroje minerálních vod na Moravě. Krajské vlastivěd. muzeum. Olomouc.
Kovařík, P. (1998): Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska. – Lidové noviny. Praha
Květ, G. – Kačura, R. (1976): Minerální vody Jihomoravského kraje. ÚÚG. Praha.
Navrátilová, L. – Nováková, D. (2006): The example of multiparametric analysis usage as an instrument at solving of sulfide water genesis in the Czech Republic. – Hydrogeochémia 06. 73-75. 10. mezinárodní konf. 23.6.–24.6.2006, Sosnowiec–Zlaty potok.
Nováková, D. (1999): Hydrogeologie území. – In: V. Müller: Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000, list 25-34 Luhačovice. ČGS. Praha.
Remeš, M. (1929): Příspěvky k balneologii Moravy a Slezska. – Čas. Vlast. mus. Spolku v Olomouci, 41, 1-4. Olomouc.