Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy

Miloš René

Abstrakt

In the Jihlava area leucocratic muscovite, garnet- and tourmaline-bearing orthogneisses occur. These orthogneisses are part of the Varied group of the Moldanubian Zone. Examined orthogneisses have a peraluminous character and significant geochemical features. For orthogneisses from the Rančířov quarry is typical low content of Zr, Th and significantly low LREE/HREE ratio.

Bibliografická citace

René, M. (2016). Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 13. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4869

Klíčová slova

orthogneiss, garnet; tourmaline; geochemistry; Moldanubian Zone

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dudek, A. et al. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XXVIII Jindřichův Hradec. – NČSAV, 99 s. Praha.
Fuchs, G. – Matura, A. (1976): Die Geologie des Kristallins der südlichen Böhmischen Masse. – Jb. geol. B.- A., 129, 41-49. Wien.
Taylor, S. R. – McLennan, S. M. (1985): The continental crust: its composition and evolution. – Blackwell, 312 s. Oxford.
Veselá, M. et al. (1989): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 23-234 Jihlava. – Ústř. Úst. geol., 68 s. Praha.
Vrána, S. – Kröner, A. (1995): Pb-Pb zircon age for tourmaline alkali-feldspar orthogneiss from Hluboká nad Vltavou in southern Bohemia. - J. Czech Geol. Soc., 40, 127-131. Praha.
Zikmund, J. (1983): Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník. – Čas. Mineral. Geol., 28, 81-388. Praha.