Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín

Miroslava Gregerová, Martin Hložek, Zuzana Kuljovská

Abstrakt

This paper summarizes new findings and results of micropetrographic, chemical and microchemical study of postmedieval pottery found at Strachotín, Břeclav disctrict. Experimental results prove that normative minerals content obtained from chemical silicate analysis represents relevant basis for the identification of ceramic raw material composition. Microchemistry of pottery glazings was studied using Cameca SX100. New microprobe and so far non-reffered-to inorganic pigments used in medieval glazing formulae were indentified.

Bibliografická citace

Gregerová, M., Hložek, M., & Kuljovská, Z. (2016). Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 14. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4837

Klíčová slova

ceramic artefacts; micropetrography; vitreous enamel; colouring pigments

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cennini, C. (1947): Kniha o umění středověku. – Nakl. V. Žikeš. Praha
Černohorský, K. (1941): Moravská lidová keramika. – Nakl. J. Otto. Praha.
Hanykýř, V. – Kutzendörfer, J. (2002): Technologie keramiky. – Nakl. Vega., Hradec Králové.
Herainová, M. (2002): Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. – Silikátový svaz, Praha.
Pajer, J. (2001): Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. – Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov.
Pospíšil, Z. – Koller, A. a kol. (1981): Jemná keramika: Úvod a základy technologie. – SNTL, Praha.
Rada, P. (1995): Techniky keramiky. – Nakl. Aventinum, Praha.
Šimůnková, E. – Bayerová, T. (1999): Pigmenty. – Nakl. STOP. Praha.
www. Ceram.kvalitne.cz