ORIENTACE PŘÍČNÝCH ZLOMŮ V PAVLOVSKÝCH VRCHÁCH NA JIŽNÍ MORAVĚ (ZÁPADNÍ KARPATY)

Ivan Poul, Rostislav Melichar

Abstrakt

The structure of the Pavlov Hills was formed during folding and thrusting within the Outer Carpathian accretional wedge in the younger phase of the Alpine orogenesis (Lower Miocene). The area under study was subjected to detailed geological mapping including the collection of compass data. Several anticlines associated with thrusts slightly plunging to the NE were recognized. The anticlinal structures were cross cut by transversal faults in NW–SE direction (perpendicular to fold axis). En echelon arrangement (in N–S direction) was explained as sinistral block displacement along this faults striking in NW–SE direction.

Bibliografická citace

Poul, I., & Melichar, R. (2016). ORIENTACE PŘÍČNÝCH ZLOMŮ V PAVLOVSKÝCH VRCHÁCH NA JIŽNÍ MORAVĚ (ZÁPADNÍ KARPATY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4783

Klíčová slova

Outer Western Carpathians; tectonics; limestone; fault; anticline

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abel, O. (1907): Geologische Spezialkarte Auspitz und Nikolsburg 1 : 75 000. – Geol. Reichsanst. Wien.
Beyrich, E. (1844): Über die Entwickelung des Flözerbirges in Silesien. – Archiv f. Min. Geogn. Bergsbau u Hütt. Herausgeg v B. Karsten H. v. Dechen Berlin Bd. 18. Berlin.
Čtyroký, P. ed., (1988a): Geologická mapa ČSR 1 : 50 000 – list 34–14 Mikulov. – Ústř. Úst. geol. Praha.
Čtyroký, P. ed. (1988b): Základní geologická mapa ČSSR – list 34–142 Mikulov. – Ústř. Úst. geol. Praha.
Čtyroký, P. – Havlíček, P. – Stráník, Z. – Pálenský, P. (1995): Geologická přírodovědná mapa CHKO a BR Pálava 1 : 25 000. – ČGÚ. Praha.
Havlíček, P. ed. (1988): Základní geologická mapa ČSSR – list 34–124 Pouzdřany. – Ústř. Úst. geol. Praha.
Havlíček, P. (ed.) – Stráník, Z. (1988): Geologická mapa ČSSR – list 34–12 Pohořelice. – Ústř. Úst. geol. Praha.
Cháb, J. – Stráník, Z. – Eliáš, M. (2007): Geologická mapa České republiky, 1 : 500 000. – Česká geologická služba, Praha.
Jüttner, K. (1922): Enstehung und Bau der Pollauer Berge. – A. Bartosch, Nikolsburg.
Jüttner, K. (1939): Geologiβche Karte des Unteren Thayalandes. – Mitt. Reichsst. Bodenforsch., 1, 1. Wien.
Jüttner, K. (1940): Erläuterungen zur geologiβchen Karte des unteren Thayalandes. – Mitt. Reichsst. Bodenforsch., 1, 1, 1–57. Wien.
Matějka, A. – Stráník, Z. (1961): Zpráva o geologickém výzkumu Pavlovských vrchů, část 1. – MS, Geofond. Praha.
Poul, I. (2004): Paleonapjatostní analýza zlomů Pavlovských vrchů (Západní Karpaty). – MS, diplomová práce, PřF MU. Brno.
Poul, I. (2006): Nový tektonický model Pavlovských vrchů – flat-ramp-flat geometrie v externích Západních Karpatech. – MS, PřF MU. Brno.
Poul, I. – Janečka, J. – Melichar, R. (2008): Jurassic/Cretaceous limestones in nappes of the Outer Western Carpathians (Czech Republic). – Sbor. Slovtec 2008, 108–110. Bratislava.
Poul, I. – Melichar, R. (2006): Flat-ramp-flat thrust geometry in the Outer Western Carpathians (Palava Hills, Czech Republic). – Volumina Jurassica, 4, 2006, 62–63. Warsaw.
Poul, I. – Melichar, R. (2008): Rock Mechanics as a Significant Supplement for Cross-Section Balancing (An Example from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians, Czech Republic). – sbor. YORSGET 2008, Universidad de Oviedo, 439–443. Oviedo.
Roth, Z. (1980): Západní Karpaty – terciérní struktura střední Evropy. – Ústř. Úst. Geol. a Academia. Praha.
Stejskal, J. (1935): Geologická stavba Pavlovských vrchů se zřetelem na stratigrafii a tektoniku flyše, II. – Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ., 11, 15–29. Praha.
Stráník, Z. – Hanzlíková, E. – Eliáš, M. (1962): Zpráva o geologickém výzkumu Pavlovských vrchů II. – MS, ČGÚ. Praha.
Stráník, Z. – Čtyroký, P. – Havlíček, P. (1999): Geologická minulost Pavlovských vrchů. — Sbor. geol. Věd, Geol., 49, 5–32. Praha.
Uhlig, V. (1907): Über die Tektonik der Karpaten. – Sitz. Ber. K. Akad. Wiss, math. Naturwiss. Kl., Bd. 116, 1, 871–982. Wien.